zdjęcie archiwalne: z sieci //allegro.pl/o-spoldzielczosci-produkcyjnej-na-wsi1949 roki4971667973.html

O PRACY NA WSI

Przemówienie, wygłoszone na połączonym plenum Komitetu Centralnego i Centralnej Komisji Kontrolujacej WKP (b)

11 stycznia 1933 r.

- Niesforne Dziecię Gutenberga.